Cestovní pojištění

Cestovní pojištění léčebných výloh – kryje náklady na lékařské ošetření, převoz a repatriaci během cest do zahraničí. Volitelně je možné sjednat pojištění odpovědnosti za škody způsobené na zdraví (např. při lyžování) nebo na majetku (např. škoda na vybavení ubytovacího zařízení), úrazové pojištění po dobu cesty a pojištění zavazadel. Je možné sjednat i pojištění storno poplatků za zrušení zájezdu u CK. Rozlišují se 3 věkové kategorie – junior do 15 let, dospělý 15 – 70 let a senior nad 70 let. Děti do 6 let v doprovodu rodiče jsou zdarma. Existují tři varianty pojištění – jednorázové pro krátkodobé zájezdy do 90 dnů trvání, dlouhodobé nad 90 dní pobytu, nebo celoroční pro krátkodobé opakované výjezdy, bez nutnosti hlásit každou cestu zvlášť.

 
>> Stránky jsou ve výstavbě! <<