Pojištění životní a úrazové

Životní pojištění Flexi – nejoblíbenější pojištění na trhu. Umožňuje sjednat životní a úrazové pojištění pro celou rodinu na jedné smlouvě. Na smlouvě mohou být pojištění dva dospělí a až 5 dětí. Díky flexibilitě tohoto pojištění je možné smlouvu aktuálně upravovat dle potřeb klienta každý měsíc. Je možné měnit rozsah pojištění, pojištěné osoby, je možné ukládat mimořádné vklady anebo naopak vybírat z kapitálové hodnoty peníze. Dokonce lze pojištění i v případě nutnosti dočasně až na 6 měsíců přerušit. Klient může zvolit připojištění velmi vážných onemocnění jako je např. rakovina, infarkt, mrtvice, dále pojištění trvalé invalidity, nebo zproštění od placení. V úrazové části je možné sjednat pojištění smrti úrazem, trvalých následků s progresivním plněním už od 0,5 % poškození, denní odškodné při úrazu a denní dávky při nemoci. Denní odškodné při úrazu se vyplácí, pokud se klient léčí s úrazem déle než 8 dní a vyplácí se zpětně od 1. dne léčby, při pobytu v nemocnici dvojnásobek sjednané částky na den tj. 100 – 3000 Kč na den. Denní dávky při nemoci se vyplácí od 15. dne, ale při pobytu v nemocnici už od 1. dne a opět dvojnásobek základní sjednané částky až 3000 Kč na den. Dětské úrazové pojištění je ve stejném rozsahu, ale pouze na úraz (ne nemoci) a maximálně 1000 Kč na den.

 
>> Stránky jsou ve výstavbě! <<